Böndag
Logga in

Logga in

Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

 

LÄS MER OM FRISKVÅRD FÖR SJÄLEN HÄR

 

 

 

Vad är en böndag?

Kortfattat kan man säga att en böndag för oss är en dag där man genom tre sessioner och en gudstjänst går djupare in på ett särskilt ämne som kan ha med livet, tron, bibeln m.m. att göra. Sessionerna och gudstjänsten innehåller någon som talar om ett ämne samt ofta drama eller dans för att förstärka budskapet. Efter varje session får man samtala i smågrupper om det som talaren har tagit upp. I smågrupperna kommer alla erbjudas förbön, dvs. att de andra i gruppen ber för en, men det är helt frivilligt. 

 

Böndag för vana och ovana

Många säger att böndag inte är ett bra namn eftersom det låter som att vi sitter och ber hela dagen när det är så att vi får en massa undervisning, samtalar och ber lite. Temadag kanske skulle vara ett lämpligt namn men vi har hållit fast vid namnet böndag för att vi vill visa att bön är viktigt och kanske framförallt för att ge ”böndag” en positiv klang i stället för att vara något tråkigt.

Vi säger att böndagarna är för vana och ovana eftersom många tycker att det här med bön är svårt. Under dagen är alla indelade i smågrupper där de framförallt samtalar men även har möjlighet att be för varandra. Bön är viktigt men ska för den sakens skull inte vara något komplicerat. Förhoppningen med smågrupperna är att personerna ska kunna slappna av i att prata med andra och även att be tillsammans med andra eftersom det egentligen inte skiljer sig särskilt mycket från ett vanligt samtal. Gud får bara en tydligare plats i samtalet eftersom man riktar sig direkt till Honom.

 

Upplägg

10.00 Fika/Tid att träffas, umgås
10.30 Upptakt Bön, Lovsång, intro
10.50 Session 1
11.30 Smågrupper
12.20 Lunch
13.15 Session 2
13.50 Smågrupper
14.50 Paus Frukt/Fika
15.15 Session 3
16.00 Smågrupper
17.00 Middag
18.00 GUDSTJÄNST Drama. Dans. Sång. Berättelser ur livet. Mål: Att bli berörd av Levande Gud
Servering

Böndagen äger ofta rum på en lördag mellan kl. 10 på förmiddagen och kl. 20 på kvällen. Den innehåller tre sessioner med undervisning kring ett särskilt tema och avslutas med en gudstjänst. Tanken är att det ska gå en röd tråd genom hela dagen där samma tema behandlas på olika sätt. Den första sessionen bör vara lite mer ”lättsmält” och börja i den vardag som böndagsbesökarna känner igen sig i. Ofta har vi ett drama som man kan skratta till men som på ett tydligt vis berättar det vi vill förmedla med sessionen. Därefter samlas man i smågrupper med 5-10 personer i varje där alla får presentera sig och säga vad de har för förväntningar med dagen. Sedan diskuteras första sessionen utifrån frågor som de har fått.

Efter lunch är det dags för den andra sessionen som går lite djupare in på ämnet. Även här kan vi ha ett drama, en dans eller en sång som förmedlar budskapet på ett kreativt sätt. Grupperna samlas sedan återigen för att diskutera sessionen.

Sedan blir det en fruktpaus innan vi går in på session 3 som ska hjälpa deltagarna att landa i något som de kan ta med sig hem. Efteråt är det förstås samtal i grupperna igen. Ett av målen med smågrupperna är att alla ska ha fått möjlighet till personlig förbön i gruppen någon gång under dagen. Detta ges mest tid under session 2 och 3 då deltagarna förhoppningsvis har blivit bekväma med varandra.

Efter middagen har vi en gudstjänst som är öppen för alla, även de som inte har varit med under dagen. Där försöker vi ha samma röda tråd som vi har haft under dagen med en lättare inledning, en djupare mittendel och något att landa i och jobba vidare med på slutet. Vi brukar alltid ge möjlighet till förbön i gudstjänsten.

 

Syfte och funktion

Böndagens syfte är att alla ska bli berörda av levande Gud. En böndag kan gå djupare in i ett ämne än vad en gudstjänst på en timme kan göra eftersom det både finns mer tid till undervisning och till bearbetning tillsammans med andra. Ofta när man är i kyrkan brukar man gå hem precis när det börjar kännas som Guds närvaro tar över platsen inombords där vardagsbekymmer, stress och jäkt normalt håller till. Böndagen ger tid att fundera, hitta vilan, och ger dessutom tips om hur man behåller detta framöver.

Den ger en möjlighet till att bearbeta en fråga som är aktuell i församlingen eller lägga en grund för kommande diskussioner. Böndagen är också en träning i att samtala i smågrupper om livsnära ämnen.

 

Smågrupper

När vi sätter ihop smågrupperna försöker vi göra grupper med personer som ska kunna vara bekväma med varandra. Ibland utgår vi från personernas gåvor. Vi strävar efter att blanda olika åldrar och att dela på personer från samma familj: syskon, par, föräldrar och barn osv. I varje grupp har vi en eller två som har i uppdrag att leda gruppen, ställa frågor, se till att alla får komma till tals och att alla blir erbjudna förbön.

 

Ansvar

Om du vill att vi ska ha en böndag i din församling tar vi ansvar för undervisning, drama, dans, m.m. medan församlingen vi besöker tar hand om det praktiska kring mat, lokaler, ev. boende och anmälningar.

 

Kontakt

Om du vill att vi ska ha en böndag i din församling eller om du har fler frågor om böndagar får du gärna kontakta oss per e-post på info(a)askyrkan.se.