Växa som ledare

HÄRLIGT!
Nu är Växa som ledare på gång och testerna har börjat komma in. (Se längre ned på sidan om du letar efter testerna)
Svar kommer att börja skickas ut löpande från och med 4/10 om

  • du har skrivit vilken region du är ifrån (se nedan)
  • du har lämnat mailadress (görs i första testet)
  • reflektionstesterna har kommit in (görs av personer som känner dig, se nedan)

Med svaren kommer även en bruksanvisning hur man tar del av resultatet och kan använda sig av det för att bygga församling/förening/vardagsliv på ett gladare och varmare sätt, med mer självförtroende och självinsikt.

 

Lär känna dig själv - tester

Lär känna dig själv är en hjälp för att upptäcka och lära känna sig själv och inspireras till att använda sina gåvor och sin Gudagivna personlighet så att de kan få vara med att förvandla mig, dig och världen.

Efter att ha gått igenom detta material kan det vara lättare att förstå varför du bara älskar att göra vissa saker, och varför du irriterar dig på vissa saker hos andra, varför missförstånd uppstår och vad du kan tänka på för att undvika detta.

Detta ger dig goda verktyg till Växa som ledare del 2.

Växa som ledare – lär känna dig själv är en light-variant på Fisken i vattnet-kursen.

Resultatet kommer att sammanställas och skickas till dig med en kort kommentar. Du fyller i fyra tester själv, samt ber två olika personer att fylla i det femte testet om dig. 

När du fyller i testerna: Skriv ditt namn och regionsförkortning i namnrutan, t.ex. Kim Alsson RÖ.

Regionsförkortningar
RN = REGION NORD
RM = REGION MITT
SV = REGION SVEALAND
ST = REGION STOCKHOLM
RÖ = REGION ÖST
RV = REGION VÄST
SY = REGION SYD


TESTER FÖR DIG ATT FYLLA I SJÄLV

Tips: Försök fylla i alla fyra så får du bästa hjälpen. Du kan göra dem vid olika tillfällen om du tycker det är mycket på en gång.

1. NFU Gåvotest: Handlar om dina gåvor. När du hittar dina gåvor blir det så mycket roligare att jobba. (Denna har flest frågor så ge inte upp. De andra går bra mycket snabbare. Övertänk inte svaren. Bara svara.)

2. Andens frukter och personlighetskompass: Handlar om dina känslor och din personlighet.
När du förstår varför du reagerar som du gör, går det att göra något åt det, och samtidigt kommer du att förstå andra bättre.

Böcker: Gåvornas 3 Färger. Kärlekens 3 färger. /Naturlig församlingsutveckling/

Tester för att undvika utbrändhet:

3. Passionstest: Handlar om vad du brinner för och vad som dränerar dig på kraft.

4. Personlig stil: Handlar om hur du behåller glädjen och engagemanget.

 

TEST FÖR ANDRA ATT FYLLA I OM DIG

VIKTIGT! En del saker har andra bättre koll på om dig än vad du har själv. 
Därför vill vi att du väljer ut två personer som känner dig väl till att var för sig svara på frågorna i:

5a. Reflektionstest. Det kan t.ex. vara en förälder, fru, man, ett syskon, en vän. De ska fylla i ditt namn på testet samt vilken relation de har till dig, men behöver inte fylla i sitt eget namn.

5b. Reflektionstest på engelska finns här om det passar bättre för den som du vill ska svara.

 

ANVÄNDBARA TIPS

1) MOD ATT LEDA
Vi uppmuntrar dig starkt till att åka på MOD ATT LEDA. Åskyrkan har haft med deltagare i åldern 15 år och uppåt på dessa träffar sedan 1999. Det har betytt mycket för dem som varit med, både i val av yrke, hur man utövar sitt yrke, och hur man blir en del av en levande församling/förening/grupp. Vi har haft med både troende, ännu inte troende, och jag-vill-inte-ha-med-kyrkan-att-göra-folk på denna kurs och det har berört. Den hålls på flera platser i Sverige. Läs mer här.

 

2) SKAFFA DESSA BÖCKER
En bok kostar som två ”Hamburgermål ” och de är värda så mycket mer.
Du har råd med dem.

Gåvornas 3 färger/Gåvorna samt Kompassen 

Kärlekens 3 färger/Andens frukter

Speciellt med detta material är att det används över hela världen, i alla möjliga kyrkor, ortodoxa, katolska, lutherska, pingstrelaterade, reformerta, etc. och det fungerar.


3) SMÅGRUPPSGUIDE utifrån testerna:
Denna guide ligger uppe på nätet och är ett utmärkt sätt att gå vidare med denna delen av Växa som Ledare i din hemförsamling/förening/grupp.

 

4) ÖVRIG INFORMATION: 
Fisken i vattnet materialet går inte längre att få tag i på svenska men finns på engelska:

Ledarmaterial på dvd samt deltagarmaterial

Deltagarmaterial