nappa

TEMADAG I ANDREASKYRKAN, LULEÅ

LÖRDAG 14 MARS 2015

Den här dagen kommer att handla om att nå nya människor för Gud men eftersom vi vet att det är något som kan kännas svårt och skrämmande ska vi undersöka hur evangelisation kan vara något enkelt och vardagligt. Kanske är det bästa sättet att nå nya människor att bygga relationer och att vara öppen för djupare samtal, med andra ord att nappa på de krokar som människor lägger ut med frågor om tro, Gud och kyrkan.

 

Mål: Se behovet av att nå nya människor med budskapet om Jesus, förstå att det är små steg (som gör stor skillnad), lämna skuldkänslorna och i stället nappa på krokarna. Vi har den helige Ande med oss och i oss och den helige Ande är i de andranär vi inte är där.

 

10:30 Introduktion

 

Vi börjar i det som danssången säger. Vi vet att Gud är med och det ska vi lita på. 

 

10:50 Session 1: Hur når vi nya människor?

 

Hissdramat: Vad svarar vi om folk frågar vad vi tror? Vad säger vi om någon undrar vad vi gjorde i helgen när vi var i kyrkan?

Sången The Change tar upp frågan om det är någon skillnad att vara kristen och om vi inte borde visa det i så fall. 

 

11:30 Diskussion i smågrupper

 • Presentationsrunda.
 • Vilka förväntningar har du på dagen?
 • Var det något du reagerade särskilt på under sessionen?
 • Känner du igen dig i Hissdramat?
 • Vem känner jag mig som?
 • Hur känns det när folk frågar?
 • Varför undviker många att svara?
 • Vad borde man svara?
 • Vad tänker du om sången?
 • Hur kan man nå nya människor?

 

12:20 Lunch

 

13:15 Session 2: Varför ska vi nå nya människor?

 • Drama: Jag måste laga min traktor*
 • Prat: Vad ska vi med Jesus till? Hur får folk veta det? ”Jag vet ju hur bra jag har det”. Folk har ingen aning om vad Jesus kan erbjuda och hur ett kristet liv är. Vi har alltid helige Ande med oss. Fråga Gud vilket bete den här personen behöver.

 

Dramat kan liknas vid att vi säger att Jesus finns men inte hur han kan göra skillnad i ens liv så människor vet inte vad de ska med Jesus till. 

 

13:50 Diskussion i smågrupper

 • Behöver folk Jesus? Varför/Varför inte? Varför ska vi nå nya människor?
 • Hur får vi veta hur människors behov av Jesus ser ut? (Olika personer behöver olika ”bete”)
 • Hur förklarar vi för andra att de behöver Jesus?Hur får människor veta att Jesus kan möta deras behov?
 • Vad innebär det att leva med Jesus?
 • Vad gör jag om de ställer en fråga som jag inte kan svara på?
 • Finns det något som skrämmer dig när det handlar om att nå nya människor för Gud?

 

14:50 Paus frukt/fika

 

15:15 Session 3: Vilka ska vi nå och hur når vi dem?

 • Drama: Scoutkojan*
 • Prat: Alla kan hjälpa någon men ingen kan hjälpa alla. Du måste inte prata med de som du får tunghäfta av att närma dig utan Gud har en plan för vilka som pratar med vem. Inte skylla på det. Bygga relationer med de som du känner mest för. 
 • I Refusehttps://www.youtube.com/watch?v=6B1Lv8k5pEc

 

Dramat handlar om att olika personer ser olika personer och behov. Vi är skapade för att komplettera varandra så det är inte tänkt att du ska gå till personer som skrämmer dig. Sången I Refuse handlar om att vägra sitta och vänta på att någon annan ska göra det som Gud har kallat mig till att göra. Eftersom vi är skapade att komplettera varandra kan vi inte vänta på att någon annan ska ta tag i att prata med den där personen som vi jämt tänker på. ”Det gör någon annan om jag inte gör det” – Nej! Det är ditt jobb.

 

16:00 Diskussion i smågruppen

 • Vilka personer/grupper/personligheterskrämmer dig?
 • Finns det några du har lättare att prata med?
 • Hur möter vi människor?
 • Tänker du att du måste rädda en person första gången ni samtalar?
 • Håller ni med om det som sagts under sessionen?
 • Har du någon/några personer du tänker på?
 • Vågar du nappa på deras krokar eller lägga ut en egen? 
 • Vad är det värsta som kan hända? Hur hanterar vi det?

 

17:00 Middag

 

18:00 Gudstjänst